TÜRKİYE GENELİ

KORONA VİRÜS VERİLERİ

VAKA: 0
AKTİF VAKA: 0
ÖLÜM: 0
İYİLEŞME: 0

TÜRKİYE VE DÜNYA ÜZERİNDE KORONA VİRÜS VERİLERİ İÇİN

Ana Sayfa Eğitim 8 Mart 2019

AHMET SANDAL AFYONKARAHİSAR

Şair Yazar ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanı Ahmet SANDAL, uzun yıllardan beri devam…

AHMET SANDAL AFYONKARAHİSAR VE ANKARA’DA 2 AYRI SEMİNERDE ETİK DEĞERLERİ ANLATTI

Şair Yazar ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanı Ahmet SANDAL, uzun yıllardan beri devam ettirdiği eğitim ve seminer, faaliyetlerini Şubat Ayı’nda da gerçekleştirdi. Şair Yazar Sandal, toplum hayatında, kamu yönetiminde ve işyerinde meslek ahlakı ve etik değerler üzerine çalışmaları, kitapları ve eğitim seminerleri ile bilinmektedir.

Ahmet SANDAL, 19 Şubat 2019 tarihinde Afyonkarahisar İli Sandıklı İlçesinde düzenlenen bir seminer çerçevesinde “İç Kontrol Ortamının En Önemli Unsuru: Etik Değerler” başlığı altında sunum gerçekleştirmiş ve sunumda, önce, “ahlak, etik, hukuk, adalet, eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, kamu yararı ve emanet gibi kavramlara dikkat çekildikten sonra, “kurum, çalışanların uymak zorunda oldukları dürüstlük ve etik kurallarını oluşturmuş mudur ve oluşturulmuşsa çalışanlara bildirilmiş midir? Çalışanlar, ne tür davranış ve eylemlerin kurumun etik değerlerine, çalışma ilkelerine göre kabul edilemez olduğunu; ne tür davranışların da etik değerler kapsamında değerlendirilebileceği ve etik olmayan davranışlar sergilediklerinde karşılaşacakları yaptırımların neler olduğu konusunda yeterli bilgiye sahip midir? Kurum yönetimi, sık sık ve açık olarak dürüstlük ve etik değerlerin kurumları için ne anlam ifade ettiğini ve önemini toplantılarda, çalışanlara aktarıyor mu? Yönetim, bizzat kendi davranışları ve eylemleriyle çalışanlarına etik değerler ve dürüstlük konularında örnek oluyor mu? Dürüstlük ve etik değerler açısından örnek davranışlar sergileyen personel, çeşitli ödüllendirme mekanizmalarıyla teşvik edilerek kurumda etik değerlerin yüceltilmesine çalışılıyor mu? Yönetim, dürüstlük ve etik kurallara aykırı hareket eden çalışanlara gerekli cezai ya da idari yaptırımları uyguluyor mu?” şeklindeki sorular etrafında fikir ve düşünce egzersizi yapılmıştır.

Ahmet SANDAL, Şubat Ayı içerisindeki 2. Seminerini Ankara’da kurulu bulunan Mobbing Eğitim Yardımlaşma ve Araştırma Derneği’nin Genel Merkezinde 23 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirmiştir. Sözkonusu Dernekte düzenlenen seminerin başlığını “Çalışma Hayatında Etik Değerler ve Meslek Ahlakı” şeklinde belirleyen Sandal, seminerde, özellikle son yıllarda büyük sorun haline gelen “iş ahlakının zayıflaması, kişilerin mesleğinin hakkını vermeye özen göstermemesi, iş ciddiyetinin azalması, kazancın helal/haram olup olmadığına dikkat edilmemesi ve benzeri hususlara” dikkat çekmiştir. Toplumdaki bu ciddi sorunlar yanında işyerinde de çalışanlar arasında sorunlar olduğu, huzursuzluklar bulunduğu ve mobbing denilen psikolojik baskı ve yıldırmanın arttığı seminerde dile getirilmiştir. Şair Yazar ve Etik Eğiticisi Ahmet Sandal, “bir işyerinde etik değerler varsa mobbing yoktur, mobbing varsa etik değerler yoktur” şeklinde ifade ettiği formül ile etik değerler ile mobbing’in birbirine taban tabana zıt iki husus olduğunu belirtmiştir. Bu noktaların yanında, Sandal, “huzurlu, verimli, etkili ve ekonomik çalışmanın yolu etik değerlere bağlılıktan ve adaletli bir sistem kurmaktan geçer. İşyerlerini, Birimleri ve Kurumları bir eve benzetecek olursak bu evin temelinde etik değerler ve adalet yer alır. Bu evin duvarlarını yasal (hukuki) kurallar ve çatısını da akıl ve ilim oluşturur” şeklinde tespitlerde bulunmuştur. Ahmet SANDAL tarafından dile getirilen, “işyerinde huzuru olmayanın evde ve toplum içinde de huzuru olmaz” şeklindeki değerlendirmesi seminerde altı çizilmesi gereken en önemli husus olarak zihinlerde yer etmiştir.

Şair Yazar Ahmet SANDAL’ın yayınlanmış 8 adet kitabı mevcut olup seminer sonunda dinleyicilere kitaplarını hediye etmiştir. Sandal’ın, “ahlak, etik değerler ve adalet” kavramlarına dikkat çektiği seminerler ileriki günlerde başka İllerde de devam edecektir.

HABER : ADNAN FİŞENK

İlginizi çekebilir

ŞAİR YAZAR AHMET SANDAL

ŞAİR YAZAR AHMET SANDAL

Tema Tasarım |