TÜRKİYE GENELİ

KORONA VİRÜS VERİLERİ

VAKA: 0
AKTİF VAKA: 0
ÖLÜM: 0
İYİLEŞME: 0

TÜRKİYE VE DÜNYA ÜZERİNDE KORONA VİRÜS VERİLERİ İÇİN

Ana Sayfa Gündem, Sağlık 14 Şubat 2019

AİLE HEKİMLERİNE YAPILAN CARİ GİDER

Aile Sağlığı Merkezleri’mizin başta elektrik, su, telefon, ısınma, tamirat, medikal ve sarf malzemegiderleri ile çalışrdığımız personellerin maaşları…

AİLE HEKİMLERİNE YAPILAN CARİ GİDER ÖDEMELERİ GECİKİYOR,HİZMETLER AKSAMA NOKTASINDA!

Aile Sağlığı Merkezleri’mizin başta elektrik, su, telefon, ısınma, tamirat, medikal ve sarf malzemegiderleri ile çalışrdığımız personellerin maaşları ve sigorta ödemelerini karşıladığımız “Cari GiderÖdemeleri”   nde   son   bir   yıldır   aksaklıklar  yaşanmakta   ve   ark   bu   gecikmeler   hizmet   sunumunuaksatacak noktaya varmaktadır.Aile Hekimleri’ne yapılacak ödemeler “Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde belir+lmişolup,  söz  konusu   Yönetmeliğin   22   inci   maddesinde  “Aile   Hekimleri   ve   Aile   Sağlığı  Elemanları’nayapılacak ödemeler, çalışılan ay sonuçlarının  müdürlüğe bildiriminden  i+baren on beş gün içindeyapılır” hükmü yer almaktadır. Aile Hekimleri’ne yapılacak bir ödeme unsuru olan Aile Sağlığı Merkezi Giderleri’nin diğer ödemeunsurlarından ayrı bir şekilde her ayın 8’i i+bariyle Aile Hekimleri’nin hesaplarına aktarılmasına kararverilmiş+r.Ancak zaten yetersiz olan, Aile Sağlığı Merkezleri’nde kullanılan malzemelere gelen zamların ve ha0abizzat devle+mizin kiralara uyguladığı %46’lık zammın çok çok alnda bir arşla ark harcamalarımızıkarşılamaya  yetmeyen   bu   ödemelerin,  bir  de   zamanında   ödenmiyor  olması   Aile   Hekimlerini  zordurumda bırakmaktadır. TİCARET ERBABI DEĞİLİZ, HEKİMİZ!Bizler +caret erbabı değiliz. Kamu hizme+ sunan kamu görevlileriyiz, en önemli kamu hizmetlerindenbiri  olan   koruyucu  sağlık   hizme+ni sunmaktayız.  Aklımızda  sadece  hastalarımız   ve onların  sağlığıolması   gerekirken   ödeyemediğimiz   Aile   Sağlığı   Giderleri’ni   düşünmek   hizmet   sunum   kalitesindesorunlara yol açmaktadır.Sorunun çözümü için ir+bata geç+ğimiz yetkililerden Aile Hekimleri’nin yüklüce bir miktar parasınınnerede olduğu konusunda kesin yanıt alamamaktayız.  İSTAHED olarak Aile Sağlığı Merkezleri’mizinişle+lmesinin   devamında   aksamalar   yaşanmaması,   halkımız   ve   çalışrdığımız   personeller   içinmağduriyetlerin   oluşmaması   ve  birinci   basamak   sağlık   hizmet  sunumunun   devamı   için   yetkililerigöreve çağırıyoruz.

İSTAHED (İstanbul Aile Hekimliği Derneği) Yönetm Kurulu

Haber : Adnan Fişenk
Tema Tasarım |