TÜRKİYE GENELİ

KORONA VİRÜS VERİLERİ

VAKA: 0
AKTİF VAKA: 0
ÖLÜM: 0
İYİLEŞME: 0

TÜRKİYE VE DÜNYA ÜZERİNDE KORONA VİRÜS VERİLERİ İÇİN

Ana Sayfa Yazarlar 17.12.2020 174 Görüntüleme
ALTILI PLATFORM ÜLKELERİ

ALTILI PLATFORM ÜLKELERİ

Azerbaycan zafer kutlamları ile Kafkasya yeniden
şekillenirken yeni dönemin güç merkezlerinin bir tanesinin
daha belirlendiği ve güç merkezlerinin oluşmaya
başladığıdır.
Savaş sonrası kutlamaları ile bundan rahatsız olanların
kendi iç siyasetleri ve karşı karşıya kaldıkları dış yaptırımları
unutup diplomatik ilişkilerin yapısına aykırı olarak İran dış
işleri bakanının açıklamaları ile İran, Kasım Süleyman-i ve
Fahrizade suikastları sonucunda iç siyasetteki zor durumu
aşma yolu olarak, Türkiye Azerbaycan ilişkileri ve yeni
Kafkasya düzeninden duyduğu rahatsızlığı şiir üzerinden
gündeme getirme yarışına girmiştir.
Nükleer çalışmaları nedeni ile dünya İran’a yaptırım
uygularken Türkiye komşusu için gerekli her türlü desteği
vermiş ve İran halkının yanında yerini almıştır.
Tarihsel bağlarımızın olduğu komşumuz İran Ermenilere
verdiği desteğin kendi iç siyasetinde açıktan ortaya çıkması
karşısında içeride oluşabilecek tehlikelerin, kimlerin işine
yarayacağını iyi bildiği için, Türkiye aleyhine propagandayı
ve tehdit unsurlarını ön plana çıkartarak hem içeriye hem de
Türkiye’ye karşı sakın böyle bir durumu aklınızdan dahi
geçirmeyin dercesine bir tutum ve davranış içine girmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından
gündeme getirilen altı platform oluşturulması için önerilen
ülkeler içinde İran’ın böyle bir şiir üzerinden gösterdiği tepki
aslında iç dinamiklerinin ne kadar zayıf olduğununda
göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Altılı platform içinde olması önerilen ülkelere baktığımızda i
Ermenistan,Gürcistan,Azerbaycan,İran ,Türkiye ve Rusya
olarak Avrupadan Asya ve Afrikaya kadar geniş bir alanda
bölgemizde meydana gelen bir çok olaylarda veya küresel
güçlerin çekişmelerine maruz kalmış bir coğrafyadır.
Coğrafyanın olarak hem sınırları içinde hem de sınırlarına
yakın bölgelerde meydana gelen gelişmelere baktığımızda
dünya siyasi, ekonomik gelişmelerin emperyal çıkarların
çekişme ve güreş alanı olarak yer almasıdır.
Eğer bu birliktelik oluşturulursa ABD ve AB bölge üzerindeki
hakimiyet ve istediğini elde etme, kaos ve kriz çıkarma
eylemlerinin önüne geçilebilme fırsatı oluşacak bölge
halkları huzur ve refah düzeyine ulaşacaktır.
Bölge üzerinde devamlı etkinliği olan emperyal devletler
Rusya’yı çevreleme doktrini ile etkinliğini azaltma,Türkiye
için terör örgütleri ve vekil ülke savaşçıları ile tehdit ederek
dar alana sıkıştırma,İran’ı parçalama ve İsrail güvenliği için
tehdit unsuru olarak görme,Ermenistan ve Gürcistan’ı
kullanarak bölgede kaos çıkarma,eylemsel rahatsızlık
oluşturma,Azerbaycan’ı ise enerji ile sahneye çıkmasının
önünü kesme, Türk dünyası,Rusya ve İran ile çatışan
konuma getirme stratejileri ile faaliyetlerini sürdürme
gayretleridir.
Altılı platform yaklaşık olarak nüfus toplamı 400-420 milyon
civarında olan, ekonomik büyükleri toplamı GSYH olarak 3.1
trilyon $ olan jeo politik ve jeo stratejik konumları ile dünya
üzerinde öneme sahip olan, Çin’in bir kuşak bir yol
projesinin en önemli geçiş güzergahına sahip kilit rolüne
sahip olması, Çin ,Japonya,AB için enerji sağlama merkezi
olan, ekonomilerinin dışa bağımlılığı ile önemli bir pazar
bölgesi olması, sahip oldukları stratejik konumları ile dünya
ticaret yolları , stratejik öneme sahip deniz geçiş yolları, AB
güvenliğinin başladığı ilk nokta olması gibi bir çok stratejik
konuma sahip bir coğrafyadır.
ABD ve AB devletlerinin hedefinde olan devamlı
yaptırımlarla tehdit edilen Rusya,İran ve son olarak Türkiye
neden bu yaptırımlara sebep oldukları sorusunu kendilerine
sormaları ile bu platformun ne kadar gerekli olduğu
cevabını göreceklerdir.
Dengeleri değiştirecek zayıf olan küçük ülke ekonomilerinin
büyümesine ve kullanılmalarının önüne geçilecek bölge
halkları arasında oluşturdukları düşmanlık yapılarının önüne
geçilecek,bölgesel bir çok sorunların çözülmesine öncülük
edecektir.
Emperyal sistem karşısında geldikleri güçlü ekonomik,siyasi
yapıları ile dün olanlara evet demeyen, bu gün sorgulayan,
analiz eden, kendi ülke menfaatlerinin koruyan politikalar ile
dünyanın diğer bölgelerinde etkinliklerinin artması ile
değerlerini ve sistemlerini kayıp etme korkusu yaşayan
emperyal sistemin karşısında daha güçlü durmalarını
sağlayacaktır.

Mehmet BOZKUŞ 16/12/2020

Yazar Hakkında

Adı Soyadı:

Mesleği:


Tema Tasarım |