TÜRKİYE GENELİ

KORONA VİRÜS VERİLERİ

VAKA: 0
AKTİF VAKA: 0
ÖLÜM: 0
İYİLEŞME: 0

TÜRKİYE VE DÜNYA ÜZERİNDE KORONA VİRÜS VERİLERİ İÇİN

Ana Sayfa Yazarlar 29.04.2019 209 Görüntüleme
DÜNDEN BU GÜNE BATI TRAKYA

DÜNDEN BU GÜNE BATI TRAKYA

Ahmet ÖZDEMİR
Batı Trakya bugün sınırlarımızın dışında. Bu durum, ilgisiz kalmamıza gerekçe olmalı mı? Türk Ocağı İstanbul Şubesi Başkanı Dr. Cezmi Bayram: “İstesek de, istemesek de hem hatıralarımızı canlı tutan dindaşlarımıza, hem de dün adaletle idare ettiğimiz insanlara karşı hala mesuliyetlerimiz var. Gerçekten, Balkanlardaki her olay, her gelişme bizi taraf
yapmaktadır. Yugoslavya’nın dağılmasıyla meydana gelen kargaşaya müdahil olduk. Bağımsızlıklarını ilan eden Makedonya’yı, Kosova’yı ilk tanıyan devletlerdeniz. Sırpların Boşnak kıyımının sona ermesinde en fazla gayret göstereniz,” diye yazıyor.

Batı Trakya’da yaşayan soydaşlarımız temel insan haklarından ve vatandaşlık hukukundan yararlanabiliyor mu? Bölgede neler olup bitiyor? Bu soruların da yanıtlarını içinde bulundurmak amacıyla, Türk Ocakları İstanbul Şubesi, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ile 23-24 Ekim 2014 tarihlerinde Batı Trakya Sempozyumunu gerçekleştirdi. Ayni zamanda bölgeye seyahat planlayarak, oradaki Türk Belediye Başkan ve yöneticilerini ve Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaret etti. Dertlerini dinledi.

İstanbul Türk Ocağı başkanı Dr. Cezmi Bayram’ın belirttiği gibi, gezinin amacı, soydaşlarımızın yalnız olmadıklarını hissettirmekti. Yunanlı yetkililere, iki devlet ve iki millet arasında dostluğun gelişmesinde ve devamında Batı Trakya Türklerinin önemli rolünü hatırlatmaktı. Öyle yaptılar: Batı Trakya Türk azınlığının, bölge barışı ve Türkiye ile dostluk bakımından gereklilik olduğunu hatırlattılar.

Sempozyumda dile getirilen meseleler ve gezi sırasında saptanan hususlar uçup gitmesin diye kitaplaştırdı.
“Dünden Bugüne Batı Trakya Uluslararası Sempozyumu Bildirileri” kitabı Türk Ocakları İstanbul Şubesi tarafından yayınlandı. Kitabın editörleri arasında Prof. Dr. Cezmi Eraslan, Dr. Cezmi Bayram, Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Erdem ve Pervin Hayrullah bulunuyor.

Dünden Bugüne Batı Trakya Uluslararası Sempozyumu’nun ortaklarından olan İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cezmi Eraslan sempozyum açış konuşmasında Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkesini hatırlatmış:

“Sempozyuma konu edindiğimiz Batı Trakya bölgesi, üç asır süren Osmanlı çöküş döneminin sonunda ilk Türk Cumhuriyetinin kurulduğu topraklardır. Lozan Anlaşması ile Yunanistan’ın idaresine bırakılan, mübadele dışı kalmış son parçadır. Atatürk döneminden sonra zaman zaman problemler yaşansa da, iki komşunun zor zamanlarda birbirlerinin yardımına ilk koşan dostlar olmaları “eski dost düşman olmaz” sözünün halklar arasında yaşadığının en güzel kanıtıdır.”
Sempozyum’un birinci oturumunda Sofya Üniversitesi’nden Dr. Milena Petkova Enhceva “Yukarı Doğu Trakya’daki Yerleşim Ağı: XV. Yüzyılın İkinci Yarısında Hasköy Kazasına Dair Vaka Çalışması,” konulu bildiri sunmuş. Bulgar Bilimler Akademisinden Dr, Stefan Dimitrov 15 ve 16. Yüzyıllarda Dimetoka’daki Kentsel Nüfusun Demografik Özellikleri üzerine konuşmuş. Yrd. Doç. Dr. Bülent Yıldırım ve Haluk Kayıcı Balkan savaşları öncesi Batı Trakya’nın yönetimi üzerinde sunum yapmışlar.

İkinci oturumun ana konusu, “Yirminci Yüzyılın İIk Yarısında Batı Trakya,” olmuş. Prof. Dr. Yusuf Sarınay’ın yönettiği oturumda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Budak “Osmanlı Belgelerine Göre Mondros’tan Lozan’a Kadar Batı Trakya”, Dr. Sabri Alagöz “Rodoplar ve Balkan Türklerinin ’93 Savaşından Lozan Antlaşması’na Kadar Bağımsızlık Mücadelesi”, Prof. Dr. Hikmet Öksüz “İki Savaş Arası Dönemde Batı Trakya Türkleri” konularında bildiri sunmuşlar.

Sempozyumda değerlendirme oturumunun dışında yedi oturum yapılmış. Bildiri sunanlar arasında Prof. Dr. İvo Hristov, Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Erdem, Gözde Kılıç Yaşın, Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Yrd. Doç. Dr. Ali Hüseyinoglu, Prof. Dr. Anna Fragkoudaki, Prof. Dr. Thaleia Dragona, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Kelaga Ahmet, Prof. Dr. Ömer Devecioğlu, Yrd. Doç. Dr. Vemund Aarbakke, Dr. Sebahattin Abdurrahman, Yrd. Doç. Dr. Gizem Çakmak, Prof. Dr. Nuray Ekşi, Pervin Hayrullah…
Dünden Bugüne Batı Trakya Uluslararası Sempozyumu bildirileri kitabı Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye’den 26 akademisyenin bildirisini ihtiva ediyor. Bölgenin tarihi, demografisi, sosyolojisi, kültürü ve siyaseti ile ilgili araştırma yapacaklar için vazgeçilmez bir kaynak kitap niteliğini taşıyor.

Yazar Hakkında

Adı Soyadı:

Mesleği:


Tema Tasarım |