TÜRKİYE GENELİ

KORONA VİRÜS VERİLERİ

VAKA: 0
AKTİF VAKA: 0
ÖLÜM: 0
İYİLEŞME: 0

TÜRKİYE VE DÜNYA ÜZERİNDE KORONA VİRÜS VERİLERİ İÇİN

Ana Sayfa Yazarlar 30.03.2020 123 Görüntüleme
EMİR SULTAN

EMİR SULTAN

Ahmet ÖZDEMİR
Manevi dünyamızın mimarlarından biri kuşkusuz ki Emir Sultan’dı. O, XIV. yüzyılın sonlarına doğru, Bursa ufuklarında yeni bir bilim ve irfan güneşinin parladığı görüldü. Bu güneş, daha sonra Emir Sultan adını alan Buhara’lı bir Türk bilginiydi.

Emir Sultan’ın asıl adı Şemseddin Mehmet’ti. 1368 yılında, Ortaasya’da Buha-ra’da doğmuştu. Devrin çeşitli bilgilerini öğrenmiş, bu arada tasavvufla da uğraşmıştı. Emir Sultan, Orta Asya’daki birçok bilgin ve fikir adamı gibi, Anadolu’da, Selçuklularla birlikte kökleşen, Türk kültürüne, Türk düşünce hayatına hizmet etmek ve katkıda bulun-mak üzere, Anadolu’ya göçmeyi tasarlamış, bu amaçla yola çıkmıştı. Buhara’dan Mek-ke’ye ve Medine’ye geldi. Buradan da Bağdat yolu ile Anadolu’ya geçti.

1300’lü yıllarda Anadolu toprakları beyliklerinin idaresindeydi. Artukoğulları, Karamanoğullan, Hamidoğulları, Germiyanoğulları, Osmanlılar gibi, kurucularının adla-rıyla anılan bu beylikler, çoğu zaman sınır anlaşmazlıkları yüzünden birbirleriyle çatış-makta ve Anadolu’daki Türk birliğini bozmaktaydılar. Bu beylikler arasındaki dostluk ve kardeşliği, birlik ve beraberliği sağlamakla manevi olarak görevli olduğunu söyleyen Emir Sultan bu konuda çabalar sarf etmiş, yanında kendisine inanan ve yolunu izleyen müridleri olduğu halde, Anadolu Beylerinden çoğunu ziyaret etmişti. Bir süre Karaman’da ve Kütahya’da oturdu. Daha sonra İnegöl’e geldi. Son durağın Bursa olacağını söylüyordu. Bursa’ya gelerek Gökdere yöresine yerleşti.

Osmanlı Devleti’nin başkenti Bursa’ydı. Tahtta Yıldırım Beyazıd (1389-1402) bulunuyor, özellikle Rumeli’ye yeni seferler hazırlıyordu. Devrin ileri gelen bilginlerin-den Ebu Hamid Hamideddin, Molla Fenarî de Bursa’ya yerleşmişlerdi. Bir bilim, fikir ve sanat ortamı vardı Bursa’da… Emir Sultan, bu ortamdan faydalanmayı uygun buldu. Gök-dere’de bilim ve tasavvuf yolunda aydınlatma çalışmalarına başlamış, çevresinde büyük bir kalabalık toplanmıştı.

Emir Sultan’ın ünü Osmanlı sarayına kadar ulaştı. Yıldırım Beyazıd, bu olgun bilgini birkaç kez ziyaret etmiş, sohbetlerinden hoşlanmış, kızı Hundi Fatma Hatunu okutması için ricalarda bulunmuştu. Hundi Fatma Hatun gönül sahibi, şair ruhlu, tasavvu-fa meyli olan yetişkin bir sultandı. Bir süre sonra gönülcüğü, hocasının gönlüne bağlan-mış, gözü başka şey görmez olmuştu. Bunu öğrenen Beyazıd, kızını hemen Emir Sultan’a nikâhlayarak, bu tanınmış bilgini damat edindi.

Emir Sultan, Yıldırım Beyazıd’a, idaresinde adaletli olmayı ve Türk birliğini kurmayı öğütlüyor, seferlerine, kendi adamları ile birlikte bizzat katılıyordu. Yıldırım’m Timur ile yaptığı Ankara Savaşı’nda, Emir Sultan da esirler arasındaydı. Timur, Emir Sul-tan’la görüşmüş, Onun bilgisi karşısında hayranlığımı gizleyemeyerek, Bursa’ya dönmesi-ne izin vermişti.

Yıldırım Beyazıt’tan sonra, İkinci Mahmut zamanında da Emir Sultan, Osmanlı Sarayında saygı görmüş, 1422 yılı İstanbul kuşatmasına katılmış, ordunun manevî desteği ve gücü olmuştu. Anadolu artık tümden bir Osmanlı ülkesi oluyor, dağınık beylikler Os-manlı idaresinde toplanıyordu. Emir Sultan, sözleri ve öğütleriyle, Anadolu’nun, aydınlık getiren, özü-sözü doğru bir mürşidi olmuştu.

Gönüller sultanı Emir Sultan, 1429 yılında 63 yaşındayken Bursa’da öldü. Hanımı Hundi Hatun çok sevdiği eşi Emir Sultan için bir türbe, bir de cami yaptırmıştı. Bugün Bursa’yı süsleyen şaheserlerden biri de Emir Sultan Camiidir. 1795 yılında zelzeleden zarar gördüğü için Sultan Üçüncü Selim tarafından yeniden yaptırılmış, çevresi, medrese, hamam, misafirhane gibi hayır eserleriyle donatılmıştır. Emir Sultanın türbesinde, Emir Sultanla birlikte, hanımı Hundi Hatun’un ve üç çocuğunun mezarları bulunuyor.

Yazar Hakkında

Adı Soyadı:

Mesleği:


Tema Tasarım |