TÜRKİYE GENELİ

KORONA VİRÜS VERİLERİ

VAKA: 0
AKTİF VAKA: 0
ÖLÜM: 0
İYİLEŞME: 0

TÜRKİYE VE DÜNYA ÜZERİNDE KORONA VİRÜS VERİLERİ İÇİN

Ana Sayfa Yazarlar 2.03.2019 226 Görüntüleme
MÜZİĞİN İZİNDE ÜÇ KARDEŞ ŞEHİR

MÜZİĞİN İZİNDE ÜÇ KARDEŞ ŞEHİR

AHMET ÖZDEMİR
Elime aldığım kitapta değer verdiğim dört gönül dostunun ortak imzasını gördüm, mutlu oldum. Sonra kitabın içeriğine bakınca mutluluğum ziyadelere ulaştı.

“Müziğin İzinde Üç Kardeş Şehir (Harput/Elâzığ-Şanlıurfa-Kerkük” bu kaynak kitabı, Salih Turan, Abuzer Akbıyık, Mehmet Kurtoğlu ve Şemsettin Kuzucu birlikte hazırlamışlar. Kitap, kardeş şehirlerin kardeş türkülerinin notaları ve sunulan DVD ile artı değer kazanmış.
Harput, Şanlıurfa ve Kerkük arasında göze çarpan musiki benzerliği, üç kardeş şehrin kimliklerinin benzeşmesinden kaynaklanıyor. Bu yörelerin musiki yakınlığı, yöre halklarının gönüllerinde de yankı bulmuş. Bunların arasındaki benzerlik, yüzyıllar içinde toplumun musiki hayatını etkilemiş ve zenginleştirmiş.

Salih TURHAN – Abuzer AKBIYIK – Mehmet KURTOĞLU – Şemsettin KÜZECİ’in hazırladığı Müziğin İzinde Üç Kardeş Şehir / Harput/Elâzığ – Şanlıurfa – Kerkük adlı eserin içinde üç kadim şehrin tarihçesine yer verilmiş. Hazırlayanlar; “dostluk, kardeşlik adına müzik kültürü üzerinden oluşturulan bu muhabbeti bir yandan kendi zamanımızda yaşayıp mutlu olurken bir yandan da bu kardeşliği somut tasarımlarla güncelleyip aramızdaki sevgi ve muhabbeti artırarak gelecek nesillere aktarmayı” amaç edinmişler.

Çeşitleme özelliği taşıyan 90 türkü ele alınıp incelenmiş. Diğer taraftar üç şehrin 200 karakteristik türküsüne, ortak geçmişten günümüze emeği geçen yerel, profesyonel ses ve saz sanatçılarının fotoğraflarına da yer verilmiş. Kitap eki olarak pek çok ses ve saz sanatçısının yer aldığı üç şehrin türkü, hoyrat ve gazellerinin yorumlandığı DVD kitapla birlikte armağana olarak sunulmuş.

Bu projeye, Kültür ve Turizm Bakanlığı destek sağlamış. ELFED (Elâzığ Derneler Federasyonu), Kerkük Vakfı, ŞURKAV İstanbul Şube Başkanlığı, İstanbul Urfa Dayanışma Derneği sahiplenenler arasında yer almış. Prof. Dr. Suphi Saatçi, Dr. Gülda Çetindağ Süme, yazılarıyla katkı vermişler. Türkülerin dijital notalamalarını Murathan Turhan ve Uğur Karagöz hazırlamışlar.

Aralarındaki uzaklık ne kadar olursa olsun, kimi şehirlerin yakın gönül bağları, halklarının dili, edebiyatı, müziği, gelenek göreneği arasında önemli benzerlikleri bulunuyor. Onlara örnek olarak Harput/ Elazığ, Şanlıurfa ve Kerkük’ü gösterebiliriz.
Prof. Dr. Yakup Çelik’in söz ettiği gibi Şanlıurfa- Kerkük- Harput / Elâzığ şehirlerin kardeşliği masa başında ilan edilmiş, sözde birer kardeş şehir değil. Tarihsel ve kültürel, gözle görülmeyen, elle dokunulamayan gizli ama çok güçlü boyutları bulunuyor. Tarih içerisinde aynı topraklarda yaşamış olmanın, toprak parçasını vatan haline getirmenin, aynı kültürel mirası taşımanın getirdiği kuvvetli bağları içiriyor.

Acıların ve sevinçlerin dili olan türkülerdeki, yaşanmış tecrübelerin ve ortak aklın göstergesi durumundaki mâni, atasözü ve deyimlerdeki ortaklıklar, kardeşliğin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Yukarıda sözünü ettiğim gibi, kitabın giriş bölümünde Elâzığ, Urfa ve Kerkük’ün tarihi yer almış. “Üç Kardeş Şehir ve Üç Kardeş Ahenk” başlıklı yazıyı Kerkük Vakfı Genel Sekreteri Prof. Dr. Suphi Saatçi kaleme almış. Yazısını üç şehir için söylenen bir cinaslı hoyrat ile bitirmiş:

“Kalasız
Harput olmaz kalasız,
Urfa olmaz kalasız
Kerkük olmaz kalasız
Odu men koydum gittim
Siz sağlıkla kalasız”

Mehmet Kurtoğlu’nun incelemesi “Üç Kardeş Şehrin Müziği” başlığını taşıyor. “Kerkük” başlıklı yazıyı, Şemsettin Kuzeci kaleme almış. Dr. Gülda Çetindağ Süme, “Üç Kardeş Şehrin Ortak Müzik Kültürü ve Türküler” başlıklı makalesi ile kitaba zenginlik kazandırmış. Elâzığ kökenli sanatçı ve onlarca benzer kitabın hazırlayıcısı olan Salih Turhan ve Şanlıurfa kökenli folklor araştırmacısı yazar Abuzer Akbıyık, bilgilerini, deneyimlerini ve birleştirici niteliklerini eklemişler.

Kuşku yok ki, “Çeşitli efsanelere de konu olmuş Urfa- Kerkük- Harput/Elâzığ kardeşliği, bu ve benzeri araştırma, derleme ve yayın çalışmaları ile yeni nesillerin ve kamuoyunun duyarlılığını artıracak.

Bu çalışıma ulusal ve uluslararası kültür sanat çevrelerine faydalı olacak, araştırmacılara kolaylık sağlayacak. Diğer türkü öbekleri ve ortak yörelerine örnek teşkil edecek.
Müziğin İzinde Üç Kardeş Şehir Harput / Elâzığ Şanlıurfa Kerkük adlı eser, paydaşlar adına Elâzığ Dernekler Federasyonu Basılı Yayınlar Dizisi No 4 etiketini taşıyor.

Yazar Hakkında

Adı Soyadı:

Mesleği:


Tema Tasarım |