TÜRKİYE GENELİ

KORONA VİRÜS VERİLERİ

VAKA: 0
AKTİF VAKA: 0
ÖLÜM: 0
İYİLEŞME: 0

TÜRKİYE VE DÜNYA ÜZERİNDE KORONA VİRÜS VERİLERİ İÇİN

Ana Sayfa Yazarlar 21.03.2019 167 Görüntüleme
NEVRUZ

NEVRUZ

Nevruz geleneği, Orta Asya Türk topluluklarında çok eski tarihlere kadar inmektedir. Çin kaynaklarında, Hunların, milattan yüzlerce yıl önceleri, 21 Mart tarihinde hazır yemeklerle kıra çıktıklarını, bahar şenlikleri yaptıklarını, bu bahar şenliklerinin o günden bugüne değişmeden gelen âdet ve gelenekler olduğunu öğreniyoruz.

Tsmachian’ın yazdığı “Shihehi” adlı kitabın “Hun Tezkeresi” bölümünde: “Her yılın birinci ayı olan (yılbaşı) Mart ayında Hunların bütün beyleri Chanyü ordugahına toplanıp, kendi adetlerine göre çeşitli kutlamalar ve ibadetlerde bulundukları” yazılıdır.

Yine Çin kaynaklarında, Tsmachian’ın yazdığı “Shihehi” adlı kitabın “Köktürk Tezkeresi” bölümünde Göktürklerin otların yeşermesini, yani baharı, yeni yılın başlangıcı olarak kabul ettikleri belirtilmektedir. Ergenekon efsanesine göre, her yılbaşında, Ergenekon’dan çıkış gününde, demir döverek çeşitli kutlamalar yapılırdı. Bu da, Çin kaynaklarında yer alan “Göktürkler, her yıl Atalar Mağarasında Göktanrı ve Yersu’lara kurbanlar vererek kutlama törenleri yapar” yolundaki görüş ile aynıdır.

Uygurlarda Nevruz geleneği M.Ö II. yüzyıla kadar inmektedir. 840 yılında Turan bölgesine göç eden Uygurlar, Wangyente’nin anlattıklarına göre ilkbaharda toplu olarak civardaki mabetlere gitmekte idiler. Uygurlar da diğer Türk toplulukları gibi yeni yıl kutlamalarını Mart ayında düzenlemişlerdir.

Bu gelenek, daha sonra dini, mitolojik ve folklorik bir özellik kazanmış ve Uygur Türklerinin vazgeçilmez adetleri arasına girmiştir.

Kaynak: Yrd.Doç.Dr. Muzaffer TEPEKAYA

Yazar Hakkında

Adı Soyadı:

Mesleği:


İlginizi çekebilir

KÖŞEYE SIKIŞTIK

KÖŞEYE SIKIŞTIK

Tema Tasarım |