TÜRKİYE GENELİ

KORONA VİRÜS VERİLERİ

VAKA: 0
AKTİF VAKA: 0
ÖLÜM: 0
İYİLEŞME: 0

TÜRKİYE VE DÜNYA ÜZERİNDE KORONA VİRÜS VERİLERİ İÇİN

Ana Sayfa TBMM Haberi 7 Aralık 2018

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, Plan ve…

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesine devam ediliyor. Komisyonu'nun bugünkü 10 saatlik mesaisinde, 71 maddelik Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 29 maddesi daha kabul edilerek 57. maddeye gelindi. Teklifin müzakerelerine yarın devam edilecek.

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesine devam ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürü Murat Kayacı, gönüllü BES’te yaklaşık 7 milyon, otomatik BES’te ise yaklaşık 5 milyon katılımcı olduğunu bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürü Murat Kayacı, bireysel emeklilik sisteminde (BES), gönüllülük ve otomatik olmak üzere iki tür emeklilik bulunduğunu belirterek, “Gönüllü BES’te yaklaşık 7 milyon, otomatik BES’te ise yaklaşık 5 milyon katılımcı var.” dedi.

Vatandaşların BES’ten ayrılma nedenleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Kayacı, vatandaşların bir kısmının ekonomik nedenlerle, bir kısmının halihazırda BES’i olduğu için, bir kısmının da o esnada yeterli bilgiye ulaşamadığı için sistemden çıktığını söyledi.

Muhalefet milletvekilleri, teklifin “Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kuruluşların Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacakları çay ve çay ürünleri alımlarının Kamu İhale Kanunu hükümlerinden istisna tutulması” ile “Türkiye tarafından tertiplenecek uluslararası organizasyon ve toplantılardan, Cumhurbaşkanınca belirlenenler için yapılacak mal ve hizmet alımları için uyulacak usul ve esasların Cumhurbaşkanınca belirlenmesini” öngören maddelerini eleştirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, teklifle Cumhurbaşkanının yapacağı mal ve hizmet alımlarının neredeyse tamamının Kamu İhale Kanunu dışına çıkarılmaya çalışıldığını belirtti.

Maddenin gerekçesine, bu uluslararası organizasyonlar için, “önceden öngörülemeyen ve hazırlık için yeterli süresi bulunmayan” ibaresinin eklendiğini ifade eden Emecan, bu ibarenin hem yanlış hem de çok geniş ve kapsamlı olduğunu vurguladı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, birçok alımın ve işin Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarılmasını eleştirerek, “Her şeye istisna getirdiniz, her şeyi delik deşik ettiniz.” dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu da madde ile ilgili eleştirilerini dile getirirken, AK PARTİ’li üyelere yönelik, “Sizler bu ülkede bir tür Sovyetler Birliği kurmaya çalışıyorsunuz gibi geliyor bana. Bolşevikler Duma’da çoğunlukta idi ve onların istediği oluyordu ve onların istekleri üzerinden sistem belirleniyordu. Bir gros plan vardı, her şeyi planlıyordu, neredeyse kimin ne giyeceğine ve yiyeceğine karar veriyorlardı.” eleştirilerini dile getirdi.

Teklif sahibi AK PARTİ Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız’ın, “Devletlerin çıkarı söz konusu olduğunda herkes buna uymak zorundadır.” dediğini belirten Katırcıoğlu, “Sovyetler Birliğinde de böyle idi ancak devletin farklı kurumları, onların da farklı görüşleri vardır. Bugün parlamentoda yapılan siyaset değildir, siyaseti Sayın Cumhurbaşkanı aldı, 16 bakanı ve kendi medyasıyla yukarıya çıkardı. Bizler burada siyaset yapmıyoruz, münazara gibi bir şey yapıyoruz.” ifadesini kullandı.

AK PARTİ Manisa Milletvekili Uğur Aydemir de her maddede Cumhurbaşkanının eleştirilmesini doğru bulmadığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne herkesin uyması gerektiğini söyledi.

Komisyonda teklifin görüşmeleri devam ediyor.

AK PARTİ Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Türkiye’de 7 milyon 410 bin litre civarında kaçak akaryakıt bulunduğunu belirterek, “Teklifle getirilen düzenleme, bu kaçak akaryakıtın çevre kirliliğine neden olmadan atık yakma tesislerinde bertaraf edilmesini sağlamaya dönük düzenleme.” dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sürüyor.

Teklifin, “sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkenin kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini teminen, yüklenicilere idare onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı verilmesini” öngören maddesi müzakere edildi.

CHP ve HDP milletvekilleri, bu maddeye ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, “Bu düzenleme, yandaşa kıyaktır.” dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “yandaş bazı şirketler için bu düzenlemenin çıkarıldığını” savunarak, “Bu şirketler ne kadar güçlüymüş de onlar için kanun çıkartıyorsunuz. Büyük müteahhitleri kurtarmak için çıkarılıyor. Krizin maliyeti varsa bunu herkesin karşılaması lazım.” diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, “Bu düzenlemeden anladığımız, büyük projelerdekiler mağdur, küçük projelerdekiler ise mağdur değil. Teklifteki ‘büyük proje’ tanımlaması doğru değil. Düzenleme, büyük şirketleri kurtarmak için çıkarılıyor ama bizim amacımız onları batmaktan kurtarmak değil, ülke ekonomisine katkı sunan herkesi koruyup kollamaktır, onlar için düzenleme yapmaktır.” ifadesini kullandı.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ise bu düzenlemenin genel bir düzenleme olduğunu ifade ederek, “Bu madde kapsamına giren kim olursa olsun bu düzenlemeden yararlanacak.” diye konuştu.

Teklif sahibi AK PARTİ Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, teklifin 37. maddesiyle, 7 milyon konvertibl olmayan paranın Merkez Bankasının tasarrufuna bırakıldığını söyledi.

Teklifin, “malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamının 1000 liradan az olamayacağına” ilişkin maddesi de tartışıldı.

CHP milletvekilleri, bunun ek zam olmadığını, ek zam yapılıyormuş gibi yansıtılmaması gerektiğini dile getirdi.

AK PARTİ Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise “Biz bu rakamı yukarıya çıkarmak istiyoruz ama siz bunun verilmesini bile eleştiriyorsunuz.” dedi.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı da 1000 liranın yeterli olmadığını, daha fazla verilmesi gerektiğini söylediklerini belirterek, CHP’lilerin sözlerinin çarpıtılmamasını istedi.

AK PARTİ Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, “ele geçirilen kaçak akaryakıtın, çevre lisansı alan atık yakma ve beraber yakma tesislerinde bertaraf ettirilmesine” ilişkin madde hakkında bilgi verdi.

Türkiye’de 7 milyon 410 bin litre civarında kaçak akaryakıt bulunduğunun altını çizen Altunyaldız, “Bu düzenleme, kaçak akaryakıtın çevre kirliliğine neden olmadan, kaynağında ayrıştırılması, atık yakma tesislerinde bertaraf edilmesini sağlamaya dönük düzenleme.” dedi.

Ziya Altunyaldız, geçmiş yıllardan bugüne kadar, Kaçakçılık Kanunu’nda yapılan değişiklikle kaçak akaryakıta ilişkin hapis cezaları ve denetimlerin artırıldığını kaydetti.

Etkin denetim sayesinde kaçak akaryakıt miktarının ciddi manada düştüğünü vurgulayan Altunyaldız, “Bu konuda geldiğimiz nokta çok başarılı ve kesintisiz mücadeleye de devam ediyoruz.” diye konuştu.

Komisyonda, teklifin görüşmeleri devam ediyor.

meclishaber.tbmm.gov.tr

İlginizi çekebilir

TBMM’ye Ziyaretçi Yasağı

TBMM’ye Ziyaretçi Yasağı

Tema Tasarım |