TÜRKİYE GENELİ

KORONA VİRÜS VERİLERİ

VAKA: 0
AKTİF VAKA: 0
ÖLÜM: 0
İYİLEŞME: 0

TÜRKİYE VE DÜNYA ÜZERİNDE KORONA VİRÜS VERİLERİ İÇİN

Ana Sayfa Yazarlar 24.01.2021 157 Görüntüleme
ÜRETMEYEN SİYASET YOK OLMAYA MAHKÛMDUR

ÜRETMEYEN SİYASET YOK OLMAYA MAHKÛMDUR

Siyasi partiler ülkelerin yönetimlerine gelerek vaat ettikleri siyasi çözümler ile toplumları etkileyerek seçmen üzerinde etkili olmakla iktidar olmayı hedeflemektedirler.

Üreten siyasi partilerin stratejilerinin, misyon ve vizyonlarının olması toplumsal sorunlara bakışı, bu sorunlara buldukları çözüm önerileri ve liderlerinin halk ile bütünleşmesi, toplumlar tarafından büyük destekler görmekte bunun karşılığı olarak güçlenerek siyasi arenada yerlerinin almaktadırlar.

Üretmeyen siyasi mekanizmaların üretim üzerine bir plan ve fikirlerinin bulunmaması nedeniyle üreten siyasi mekanizmalar karşısında üretileni yok etmek üzerine kurulu stratejileri ile kendilerine yol açma girişimleri aslında üretmedikleri için kendilerini yok etmek üzere yol almalarını sağlayan nedenler olarak ortaya çıkmaktadırlar.

Üretmeyen toplumlar kendilerini yok etmeye mahkûmdur, üretken olan toplumların oluşturduğu gelişmiş ülkeler siyasetten, ekonomi, sanayi ve tarıma kadar birçok alanda daha çok gelişmeler kayıt etmekte ve ileri düzeylere gelmektedir.

Üreterek gelişmiş olan bu ülkelerin varlıklarını devam ettirebilmeleri ve kalıcı olmaları için belirli bir plan dahilinde misyon ve vizyona göre hareket etmeleri gerekmektedir.

Kurumsallaşan siyasi mekanizmalar, toplumsal sorunlar üzerine kurmuş oldukları analiz merkezleri ve sorun çözüm odakları ile devamlı olarak dünya ve kendi ülkeleri içindeki sorunları analiz eden merkezlerle beraber; her alanda oluşturdukları düşünce kuruluşları üzerinden fikirler ve ideolojilerle doktrinler üreterek bunları kamuoyu nezdinde tartışmaya açarak kamu refahını ön plana çıkartarak toplumsal yaklaşımlar sergilemelidirler.

Siyasetin üreten mekanizmaları; tüzel kişilikleri olan siyasi partiler, ülke yönetimleri için aynı zamanda dışarıdan net olarak görülmelerini sağlayan ve ülkenin genel kabul görüş değerlerini, yaptıkları ve yapacakları faaliyetlerle değer kazanmasını sağlayan kuruluşlardır. Ülkelerin iyi üretim merkezleri olarak görülmelerini sağlarlar.

Üreten siyaset aslında kalkınmışlıkla beraber ülkenin zenginleşmesi, ilerlemesi ve üreten konuma gelmesinin sağlanması ile beraber dünya üzerindeki konumunu belirlemekle kalmaz aynı zamanda yönetici konuma gelmesini de sağlayarak ülkeler üzerinde güç merkezleri olmalarının önünü açar.

Üreten siyasetin, üretme ve fikir insanlarına ihtiyaçları vardır. Bu nedenle kadrolarında devamlı olarak analitik düşünce merkezleri bulundurmaları gerekir. Analitik düşünce sorunları belirleme ve yeni ideallerin oluşması için çalışmalar yaparken değişen insan profilleri ile beraber dünya yeniliklerinin kendi ülkeleri için siyasi üretkenlik yapmalarını sağlarlar.

Üretmeyen siyaset, toplumların kalkınmasının önündeki en büyük engeldir. Sadece kendi yarattıkları alanlar içinde kalmaya ve başkalarının ürettikleri ile yetinmeyi kendilerine hedef seçerek kendi olmayı değil başkalarına hizmet etmeyi rol model olarak seçerler.

Yaptırım güçleri ise toplumlar üzerinde zor kullanmak ve bilinçlenmeyi önlemeye yöneliktir.

Devamlı olarak değişen dünya konjoktüründe yerini alamayan, siyasi üretken olmayan yapılar yaşama süreleri sadece seçmen ve toplumsal sorunlara bakışlarının süresi kadardır.

Uzun soluklu kurumsallaşan siyasi üretken yapılar politikaları ve seçmen anlayışlarını devamlı olarak yenileme ihtiyaçlarını ortaya çıkararak bunlara çözüm aramak isterler. Gündem belirleyen ve gündemi içinde var olmaya devam ederek seslerini ve varlıklarını seçmen kitleleri üzerinde hissettirmek isterler.

Üreten siyaset; dış siyaset gelişmelerini, iç siyaset gelişmelerini birlikte değerlendirmek ve içerideki kuvvetin dışarıya yansımasını iyi görmek zorundadır.

İçerideki güçlü yapılanma üreten siyasetin karşısındaki kötü niyetli yapıların faaliyetlerinin de önüne geçecek ve üreten siyasetin varlığını kabul etmesini sağlayacaktır.

Emperyal ülkeler, gelişmekte olan ülkelerde üreten siyaset istememektedirler. Üreten siyaset; emperyal devletler için büyük bir tehlike, gelişmekte olan ülkeler için ise kendi geleceklerini yönetmek anlamı taşımaktadır.

Emperyal devletlerin, gelişmekte olan ülke yönetimlerine kendi adlarına o ülkeyi yöneten yapıları getirmesi ve desteklemelerinin altında yatan en büyük neden varlıklarının ve prestijlerinin yok olması ile hakim güç olma alanlarını kaybetme korkuları yatmaktadır.

Gelişmekte olan ülkeler için üreten siyaset yapıları, kendi yer altı zenginliklerinden yer üstü zenginliklerine, insan kaynaklarına kadar sömürülmelerinin önüne geçilmesi ve önlenmesidir.

Üreten siyasi mekanizmaların oluşmalarını sağlayan en önemli yapı, lider yapıları ile onu destekleyen ve üreten beyin takımlarının devamlı olarak beraber çalışmasıdır. Beyin takımları olarak adlandırdığımız yapılar, gelen proje bazlı siyasi üretken projeleri ülkelerinin bir an önce uygulamaya koymak için yasal düzenlemelerden uygulanmasına ve sistemdeki aksayan yönleri tespit ederek devamlılık sağlamak üzerine çalışan yapılar olmaları gerekmektedir. Bunu başaran siyasi üretkenlik yapıları kurumsallaşmayı da ilerleyen zamanlarda geçmişten geleceğe bakarak düzenlemek isteyecek ve uzun ömürlü siyasi üretken merkezleri olarak kişilere bağlı olmadan kişilerle yoluna devam edeceklerdir.

Üreten siyasi yapılar kendi varlıklarının devamı için oluşturdukları doktrinlerini ve ideolojilerini devamlı olarak yenileyen ve toplumsal, teknolojik gelişmelerle beraber sosyal yapı analizleri ile değişkenlikleri yakından takip ederek nesilden nesile taşıma başarısını gösterenlerin olacaktır.

Siyasi üretkenlik hedefleri ile üretim alanında var olacağını iyi bilmeli, hedefleri olmayan siyasi üretkenlik merkezi olamadığı gibi sadece günlük çekişmeler için kurulmuş yapılar olarak tarihin sahnesinde yerlerini alacaklarıdır.

Üreten siyaset, ekonomik büyüme;

Üreten siyaset, gelecek;

Üreten siyaset, güçlü ülke;

Üreten siyaset, teknoloji;

Üreten siyaset, diplomatik başarı;

Üreten siyaset, gelişmiş sağlık kuruluşları;

Üreten siyaset, başarılı eğitim;

Üreten siyaset, kaliteli İNSAN KAYNAKLARINA sahip olmak;

Üreten siyaset, coğrafyaya hakim olmaktır;

Üreten siyaset, tarımsal gelişmişlik;

Üreten siyaset, güçlü savunma;

Üreten siyaset, üreten fikirleri bileşkesidir.

Üreten siyaset, üreten düşünce insanlarının ülkeleri için var olma mücadelesidir.

Gelecek, her alanda üreten politikalar ile yol alanların olacaktır.

Üretmeden tüketmek kendini yok etmektir.

Yazar Hakkında

Adı Soyadı:

Mesleği:


Tema Tasarım |