TÜRKİYE GENELİ

KORONA VİRÜS VERİLERİ

VAKA: 0
AKTİF VAKA: 0
ÖLÜM: 0
İYİLEŞME: 0

TÜRKİYE VE DÜNYA ÜZERİNDE KORONA VİRÜS VERİLERİ İÇİN

Ana Sayfa Gündem 27 Ekim 2019

Yörük Türkmen Federasyon Başkanından Terörle Mücadeleye Tam Destek

Ülkemizde modern anlamda 150 yıllık Sivil Toplum Hayatında başat bir rol oynayan Yörük-Türkmen Sivil Toplum Kuruluşlarımızın kapasiteleri,…

Türk Dünyası ve Türkiye Yörük Türkmen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeniden Yapılandırılması ve Devletimizin Terörle Mücadelesine TAM DESTEK Bildirisi Yayınlanmıştır.

Ülkemizde modern anlamda 150 yıllık Sivil Toplum Hayatında başat bir rol oynayan Yörük-Türkmen Sivil Toplum Kuruluşlarımızın kapasiteleri, kurumsallaşma serüvenleri, sürdürülebilirliği, yapısal analizleri, faaliyet süreçlerinde karşılaşmış oldukları temel sorunları konusunda bir projeksiyon oluşturma amacıyla Gaziantep Beğdili Oğuz Boyları Federasyon Başkanı ve Elbeyliler Dernek Başkanı Faik AKYILMAZ’ın ev sahipliğinde 26.10.2019-27.10.2019 tarihleri arasında  “I. Ulusal Yörük-Türkmen Sivil Toplum Kuruluşlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı çalıştay düzenlenmiş olup, çalıştaya yüzlerce Yörük Türkmen dernekleri, federasyonları ve konfedarasyonları katılmıştır.

Bu bakımdan Yörük-Türkmen Sivil Toplum Kuruluşlarımızın vakit yitirmeksizin yeniden yapılandırılması gereği vurgulanmıştır. Bu birlikteliğin sadece şu ya da bu nedene dayalı olarak bölük pörçük yapılmayı aşacak, yeni sorunlar doğurmayacak ve meseleyi Yörük Türkmen ideali ve birlikteliği denilen olguyu bir bütün olarak ele almak ve onun  2023-2071 vizyon ve misyonları çerçevesinde gereğini yerine getirmek için yeni bir perspektif ve anlayış hususunda ortak hareket etme fikriyatı benimsenmiştir.

Yörük Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları’nın fotoğrafı çekilerek, büyük resim ortaya konulmuş, koordinasyon ve iletişimsel sorunların aşılması faaliyetlerin eşgüdüm ve planlı şekilde icra edilmesi için,  Yörük Türkmen derneklerinin kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere yeni bir girişimle birlikteliğin en üst düzeyde sağlanması için Büyük Türk Dünyası Yörük Türkmen Platformu kurulması için karar alınmıştır. Hoca Ahmet Yesevi öğretisi ile aydınlanmış, Anadolu coğrafyasındaki her noktayı yurt tutmuş, doğulusu batılısı, zengini yoksulu, sağcısı solcusu, Alevi’si Sünni’si her kesimi içinde barındıran tüm Yörük Türkmenlerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Platform çatısı altında biraraya gelmesi hedeflenmiştir. Platformun alt yapısının oluşturulması ve mer’i mevzuat hükümlerinin tamamlanması için Divan Kurulu tarafından  bir çalışma grubu görevlendirilmiş olup Aralık 2019 itibariyle Platform’un resmen kurulacağı kamuoyuna deklare edilmiştir.

Yörük Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları’nın gelişmesi için bir nevi beyin fırtınasının yapılacağı etkinlikte, ortaya çıkan görüşler, öneriler Yörük Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları’nın daha iyi noktalara ulaşabilmesi için bir belge, kaynak olacak çalıştay bildirilerinin kitap olarak basılmasına karar verilmiştir.

Türkiye Yörük Türkmen Sivil Toplum Kuruluşlarının Devletimizin Terörle Mücadelesine TAM DESTEK Bildirisi imzalanmıştır. Bu bildiri Devletimin ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdindeki haklı mücadelesine önemli ve değerli bir katkı sağlamıştır.

Bizler Yörük Türkmen olmadık, Yörük Türkmen Doğduk, Yörük Türkmen olarak ölürüz. Ölümün saati gibi Yörük Türkmenliğimiz değişmez.  Yörük Türkmenin kalbi yanardağ gibidir ve her daim ülkesi ve bayrağı için hep yanar. Özünü ve mayasını oluşturduğu, asil genlerinin ilk günkü saf ve hakiki halini bünyesinde muhafaza ettiği Türk’ün tarihi ile övünmüş, töresi ile yetişmiş, kültürü ile gelişmiş, her daim aziz Türk Vatanı için şehit ve gazi olmaya hazırdır.

Türkiye’deki Yörük Türkmen Dernek, Fedarasyonlar ve Konfederasyonları olarak görevimiz nerede Türk, Yörük Türkmen ve Müslümanların sorunları varsa bu sorunları çözmek bizim ilgi alanımızdır. Dünyanın neresinde mazlum, garip, soydaşımız, din kardeşimiz var ise her birisinin derdiyle dertlenmek, sevinciyle mutlu olmak biz Yörük Türkmenlerin boynunun borcudur. Bu kapsam’da Suriye’deki terör bataklığının kurutulması ve terör örgütlerinin döktükleri kanda boğulması için Yörük Türkmenler olarak Tarihi şanlı zaferlerle dolu, onlarca asırlık şanlı tarihinde sayısız devletler kuran asil ve aziz Türk Milleti, Türk Devleti ve Türk Ordusunun her daim yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz.  Türk Milletinin Büyük devletler, imparatorluklar kurmasına en önemli katkıyı Yörük/Türkmen boyları yapmıştır. Yörük/Türkmenler Büyük Türk milletin özüdür, nüvesidir, en temel ve güçlü dayanağıdır.

Ülkemiz’de binlerce Yörük Türkmen Sivil toplum kuruluşları (STK) çok farklı alanlarda örgütlenebilen ve faaliyet gösteren gönüllülük esasına göre oluşmuş/oluşturulmuş milli kuruluşlardır. Bu kuruluşlar sağlıktan eğitime, insan haklarından kalkınmaya, kriz yönetiminden diplomasiye kadar uzanan çok geniş bir alanda faaliyet göstermektedirler. Yörük Türkmen STK’ların temel hedefleri Türk Devleti ve Türk Devletinin sorunlara çözüm bulmak ve Türk-İslam toplumunun gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Terör örgütleri kamu görevlilerini, çorbacı çırağını, şantiye basarak işçileri katlettiği, asılsız hasta ihbarında bulunarak sağlık görevlilerini kaçırdığı, banka şubesi önünde para çekmek istediği sırada bir astsubayı, rayların onarımını yapan demir yolu işçisini, hayvanlarını otlatan köylüyü ve elektrik arızasını gideren işçileri, servisle işe giden emekçileri, imam-hatip olarak çalışanları, uykudayken polislerimizi şehit ettiği bilinmektedir. Günümüzde terörle mücadele, salt olarak silahla gerçekleştirilen mücadele olarak dar perspektifli değil; terörü sosyal bir sorun olarak da gören ve ona yönelik de çözüm önerileri gerçekleştirmeye çalışan geniş perspektifli bir mücadele olarak algılanmaktadır. Bu perspektif gereği de terörle mücadelede sadece asker ya da polis gibi silahlı unsurlarla değil, sosyal sorunun tespiti, teşhisi ve tedavisi noktasında kilit rol taşıyan mülki idare, yerel yönetimler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları gibi diğer aktörlerin de yer aldığı bütüncül bir yaklaşımla sürdürülmektedir. Terör örgütleri ve teröristle mücadele süreci nasıl ki stratejik eylemleri ifade ediyorsa; terörizmle mücadele de kültürel, siyasal ve sosyal etmenleri içeren strateji ve söylem alanlarını ifade etmektedir.

Yörük Türkmen Sivil toplum kuruluşları olarak terör konusunda araştırmalar ve raporlarla terörün nedenleri ve mücadele yöntemleri konusunda devletimize ve güvenlik güçlerine farklı yaklaşımlar sunmayı görev biliriz. Yine aziz Türk Milletinin terör ve terörizm konusunda bilgilendirilmesi ve uyanık hale getirilmesi konusunda katkılar sunmak ve bu sayede halkımızın bilerek veya bilmeyerek terör örgütlerine verebileceği destekleri engellemek için çaba gösteriyoruz. Terör eylemlerinin yaratacağı etkiler en aza indirilebilmesi için bütün STK’ların terörü lanetlemesi ve tepki vermesi önemlidir. Halkın terör örgütlerine karşı tek yürek olunduğu mesajı verildiğinde terör örgütlerinin halkı korkutmak, dehşete düşürmek için yaptığı eylemlerin etkisi akamete uğratılır. Bu sayede terör örgütleri toplumu; devlete ve düzene karşı harekete geçiremez, yerleşik otoritenin güçlerini ve kurumlarını etkisizleştiremez. Yörük Türkmen STK’ları devletin ve güvenlik güçlerinin terörle mücadelesine destek vererek, mücadelenin kararlı bir şekilde devam etmesine katkı sağlayamaya devam edecektir. Terörle mücadelede görev alan güvenlik güçlerinin motivasyonun artırılmasına her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan Yörük Türkmen STK’larının varlığı olmazsa olmaz öneme haizdir.

Yörük Türkmen STK’ları terörle mücadelede devletin yaptığı operasyonların denetimine de katkı yapmayı milli bir görev olarak kabul eder. Terörle mücadelenin hukuk kurallarına uygun olarak yapılmasını denetleyerek, güvenlik güçlerinin terörist ile masum kitle arasında ayrım yapmasına yardımcı olurlar. Yörük Türkmen STK’ları terörle mücadele sürecinde zarar gören vatandaşların yaralarının sarılmasını ve rehabilitasyonunu sağlamaktadır. Yörük Türkmen STK’ları dün olduğu gibi bugünde gerçekleştirecekleri yardım kampanyaları ile terörden zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Yörük Türkmen STK’ları Yurt dışında partneri oldukları diğer STK’ları bilgilendirmekte ve uluslararası kamuoyunun terörle mücadeleye destek vermesine yardımcı olmaktadır. Yörük Türkmen STK’ları terörle mücadelede çok önemli görevler üstlendiler ve Devletimizin terörle mücadelenin başarısına büyük katkılar sağladılar. Bu değerli katkının etkin olarak sürmesi için Yörük Türkmen STK’larının faaliyetlerin etkin olarak planlanması ve koordine edilmesi gerekmektedir.

Suriye’de bizim toprağımız olan Süleyman ŞAH türbesinin olduğu bölge terörist PYD/YPG kontrolünde’dir derhal bebek katilleri teröristlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarımızdan çıkması için BM’nin karar alması BM statüsünün gereğidir dedik Yörük Türkmen STK’ları olarak suç duyurusunda bulunduk ama BM gereğini yapmamıştır. 30 BM üye devletlerinde yaşayan milyonlarca Yörük Türkmenler olarak insanlık suçu işleyen teröristlere ve destekçilerine yönelik ilgili yaptırım kararı için gereğini yapın dedik yapmadınız kahraman Türk Ordumuz ve Yörük Türkmen STK’ları gereğini yapıyor yapacaktır.

Biz aşağıda imzası olan Yörük Türkmen STK’ları olarak, ülkemizce Suriye’nin kuzeyindeki terör odaklarına karşı icra edilen Barış Pınarı Harekatı hakkında ve ülkemizi hedef alan açıklamalarda bulunan Arap Birliği ve Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen kararı, teröristleri  meclislerine konuşmacı olarak davet eden terör sevici ülkeleri, Yüce, Aziz Türk Milleti adına Yörük Türkmen STK’ları olarak bütünüyle reddediyor ve kınıyoruz.

 

İlginizi çekebilir

VENEDİK’E SANATLA DESTEK

VENEDİK’E SANATLA DESTEK

Tema Tasarım |